Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Maciej Hamankiewicz

Szpitale nie mogą łamać prawa

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 30 listopada 2017 11:18

Szpitale nie mogą łamać prawa - Obrazek nagłówka
FOT. MALGORZATA KUJAWKA / AGENCJA GAZETA
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka pismo w sprawie nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

W piśmie do GIP, Maciej Hamankiewicz powołuje się na doniesienia medialne, z których wynika, że dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie wymaga od zatrudnianych lekarzy i lekarzy rezydentów podpisywania oświadczeń „o gotowości do podjęcia dodatkowych dyżurów lekarskich ponad liczbę wynikającą z programu specjalizacji na zasadach określonych przez pracodawcę”.

Jak argumentuje prezes NRL, takie postępowanie stoi w oczywistej sprzeczności z treścią art. 96 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), który stanowi, że świadczenie przez lekarzy pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo jest dobrowolne, a pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili takiej zgody.

- Wymaganie podpisania oświadczeń o wskazanej powyżej treści jest działaniem ewidentnie dyskryminującym pracowników, którzy nie chcą świadczyć pracy w wymiarze przekraczającym wymiar określony w ustawie – tłumaczy w piśmie Maciej Hamankiewicz - Może to zniechęcać lekarzy do ubiegania się o zatrudnienie w tym szpitalu, a w przypadku lekarzy już tam zatrudnionych wywoływać obawy co do konsekwencji wycofania zgody na pracę w zwiększonym wymiarze czasu.

Prezes NRL zwraca też uwagę, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy. Te właśnie względy doprowadziły do określenia wymiaru czasu pracy lekarzy, którego przekraczanie może nastąpić tylko i wyłącznie za ich dobrowolnie wyrażoną zgodą.

- W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych kroków w celu sprawdzenia czy podana niepokojąca informacja prasowa znajduje potwierdzenie oraz o ewentualne wyciągnięcie konsekwencji prawnych względem pracodawcy - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Proszę również o powiadomienie Naczelnej Izby Lekarskiej, jako organu samorządu zawodowego lekarzy, o wynikach przeprowadzonej kontroli dodaje Maciej Hamankiewicz.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także