Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Umiejętności zawodowe lekarzy. Anestezjolodzy protestują

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 7 września 2022 08:35

Umiejętności zawodowe lekarzy. Anestezjolodzy protestują  - Obrazek nagłówka

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty z dnia 9 sierpnia 2022 r.
Związek Zawodowy Anestezjologów w przedstawionym projekcie rozporządzenia krytycznie ocenia wprowadzenie umiejętności o nazwie „bezpieczna sedacja w krótkich zabiegach” (kod umiejętności zawodowej - 003), którą będą mogli uzyskać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, gastroenterologia, chirurgia onkologiczna, urologia, chirurgia dziecięca, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz pulmonologia.
Obecnie w Polsce zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii procedury medyczne w tym z zakresu sedacji i analgezji mogą być wykonywane przez personel medyczny posiadający ściśle określone kompetencje z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
ZG ZZA uważa, że wprowadzenie możliwości wykonywania sedacji przez lekarzy innych specjalizacji niż specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii obniży bezpieczeństwo zdrowotne poddawanych sedacji pacjentów, w szczególności znacznie zwiększając ryzyko utraty zdrowia i życia.
Ponadto na podstawie map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez ministra zdrowia wynika z analizy tak zwanych wskaźników wymienialności pokoleniowej, że do końca 2024 r. z systemu ochrony zdrowia ubędzie między innymi 2265 internistów, 712 chirurgów, 939 pediatrów natomiast przybędzie 352 specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.

Obecnie z powodu braków kadrowych w Polsce w wielu szpitalach zawiesza się działalność oddziałów internistycznych, chirurgicznych i pediatrycznych, dlatego ZG ZZA uważa, że z punktu polityki zdrowotnej państwa należy dla wymienionych specjalistów zapewnić optymalne warunki dla dalszej pracy w oddziałach szpitalnych.

Związek Zawodowy Anestezjologów uważa, że najprostszym rozwiązaniem zwiększenia dostępności pacjentów do ,,bezpiecznej sedacji w krótkich zabiegach” jest podniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyceny tych procedur realizowanych obecnie przez specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.
W związku z powyższym, ZG ZZA zwraca się o wykreślenie umiejętności o nazwie „bezpieczna sedacja w krótkich zabiegach” (kod umiejętności zawodowej - 003) wymienionej w projekcie rozporządzenia.

Źródło: ZG ZZA

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także