Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do kierowników szpitali psychiatrycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 października 2019 09:09

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do kierowników szpitali psychiatrycznych - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Rzecznik Praw Pacjenta skierował list do kierowników szpitali psychiatrycznych i szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi z prośbą o analizę potrzeb psychologów wspierających pacjentów w kierowanych przez nich podmiotach leczniczych, z dnia 11 października 2019 r.

Poniżej zamieszczamy treść listu.

Nadrzędnym celem pracy Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o dobro i poszanowanie praw każdego pacjenta. Wiemy, że w ciągu ostatnich lat liczba osób leczących się psychiatrycznie wzrasta. Istotną rolę w procesie zdrowienia odgrywają psycholodzy. Czerwiec 2019 roku był w naszym Biurze „Miesiącem dla psychologa”. Odbyliśmy wiele spotkań dotyczących różnych aspektów pracy psychologów w placówkach leczniczych. Chciałbym przedstawić Państwu płynące z nich wnioski i postulaty. Jedną z poruszanych przez psychologów kwestii są zasoby lokalowe i materiały potrzebne do pracy z pacjentem. W tej sprawie pojawia się znaczna nierówność. Część szpitali ma dla psychologów odpowiedni gabinet, w którym mogą oni prowadzić terapię, dając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i rozmowy w atmosferze intymności.

Jednakże w wielu miejscach występują braki – pracownicy muszą samodzielnie znajdować miejsce do prowadzenia zajęć, które nie zawsze jest odpowiednio przystosowane do takich zadań. Podobnie sytuacja przedstawia się z testami psychologicznymi. Są placówki, w których dyrekcja zapewnia dostęp do najnowszych wersji testów psychologicznych oraz elektronicznej możliwości szybkiego ich sprawdzania. W większości przypadków to jednak psycholodzy sami muszą zapewnić sobie materiały, ponieważ te udostępnione przez podmiot leczniczy nie nadają się do użytku. Zawód psychologa wymaga ciągłego poszerzania wiedzy.

Wiele placówek wspiera pracowników tworząc indywidualne lub grupowe superwizje oraz dając możliwość brania udziału w kursach doszkalających, które pozwalają psychologom rozwijać swoje umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne. Niestety, w naszych badaniach pojawiły się również głosy, gdzie tej pomocy ze strony podmiotu leczniczego brakuje.

Psycholodzy odbywają na własny koszt superwizje i biorą bezpłatne urlopy, by móc uczestniczyć w kursie, który również opłacili z własnych środków. Te dodatkowe wydatki nie byłyby dla pracowników problemem, gdyby nie wysokość zarobków – kłopot, na który znaczna część osób zwróciła uwagę.

Wielu psychologów pracuje na umowach kontraktowych, na których mają niewielką liczbę dni urlopu. To może prowadzić do wczesnego wypalenia zawodowego, a przy tak dużym zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną, byłoby to znaczną stratą. Zatrudnianie osób bez doświadczenia, nie pomagając im wdrożyć się w pracę – co pojawia się w niektórych placówkach – również nie należy do odpowiednich rozwiązań.

Cieszę się, że jest wiele miejsc, w których kierownictwo szpitali współpracuje z psychologiem, mając na uwadze dobro pacjenta. Chciałbym, by w każdym szpitalu obie strony dążyły do sprawnego komunikowania się. Poprawa jakości warunków pracy psychologów może przyczynić się do większej motywacji w pracy, a - co za tym idzie - do podniesienia jakości terapii pacjentów. Wyższy poziom świadczonej pomocy przyczyni się bez wątpienia do większego zadowolenia pacjentów i przestrzegania ich praw.

Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę potrzeb psychologów wspierających pacjentów w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń finansowych czy organizacyjnych, z którymi na co dzień spotykacie się Państwo jako osoby kierujące podmiotami leczniczymi. Jestem jednak przekonany, że zaproponowanie psychologom choćby jednego rozwiązania, które usprawniłoby w jakimś stopniu ich pracę, byłoby czymś bardzo pożądanym. Odpowiedź na niniejsze pismo proszę przekazać Rzecznikom Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pracującym w Państwa szpitalach, zaś w przypadku nieobecności Rzecznika proszę przesłać ją bezpośrednio do naszego Biura w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46 z powołaniem się na znak sprawy.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.