Zmiany w leczeniu raka jelita grubego: AOS

Medexpress

Opublikowano 07 sierpnia 2020, 08:53

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 07 sierpnia 2020, 08:53

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia wprowadza w załączniku nr 5 w lp. 27 nowe świadczenie gwarantowane: „Diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego”. Wprowadzenie warunków realizacji diagnostyki i monitorowania jakości wyników leczenia oraz stanu zdrowia, stanowi element kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego. Implementacja powyższego świadczenia jest konsekwencją zmian wprowadzanych w ramach rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), polegających na wprowadzeniu warunków realizacji świadczenia: „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego”, oraz zdefiniowaniu struktury podmiotu leczniczego zapewniającej realizację tej opieki. Konieczność wprowadzenia nowego modelu organizacji diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, w tym monitorowania stanu zdrowia pacjenta z nowotworem jelita grubego wynika z faktu, że nowotwory złośliwe jelita grubego stanowią obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zachorowań na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Kompleksowa opieka onkologiczna w nowotworze jelita grubego ma stanowić punkt wyjścia do efektywnej, sprawnej i skutecznej diagnostyki oraz leczenia tej choroby w ramach koordynacji działań jednostek zaangażowanych w opiekę nad pacjentem.

Koordynacja procesu przez ośrodki wyspecjalizowane w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego powinna przełożyć się na poprawę skuteczności leczenia onkologicznego. Ze względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL / ambulatoryjna opieka specjalistyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31