Adam Witkowski nowym prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Medexpress

Opublikowano 25 wrzesnia 2017, 08:12

Medexpress

Opublikowano 25 wrzesnia 2017, 08:12

Profesor Witkowski, to znana osobowość w środowisku kardiologicznym. Na co dzień dostępny dla pacjentów jako kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Aktywnie zaangażowany w kardiologię i jej rozwój.
Oprócz pracy z pacjentami bierze udział w polskich i europejskich inicjatywach na rzecz kardiologii. Od ponad 20 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aktywnie zaangażowany w koordynowanie, obok prof. Dariusza Dudka, kampanii społecznej “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” prowadzonej w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life EAPCI ESC na rzecz popularyzacji metody TAVI w Polsce. Walczy o polepszenie jakości życia pacjentów. Dyrektor, obok prof. Roberta Gila, najstarszych i jednych z najbardziej prestiżowych warsztatów kardiologicznych w Europie - WCCI Warsaw, gdzie przyczynia się do wymiany doświadczeń i szkolenia kardiologów. Swoje wieloletnie doświadczenie i szacunek środowiska medycznego zyskał za sprawą wielu dokonań naukowych i medycznych.
Kandydaturę profesora Witkowskiego zgłosił Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod przewodnictwem prof. Jacka Legutko.
Prof. Adam Witkowski przed wyborami zapowiadał pracę nad rozwojem kompleksowej kardiologii. Jego zdaniem jest to ważne i ostatnio intensywnie dyskutowane zagadnienie, w którym skupia się współpraca kardiologów-klinicystów, kardiologów zajmujących się diagnostyką obrazową, wadami serca, niewydolnością serca, intensywną terapią kardiologiczną, kardiologią interwencyjną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa oraz kardiochirurgów i pielęgniarek.
W jego programie na kolejne lata działania w PTK znalazły się następujące cele:
1. Pozyskiwanie środków finansowych dla Towarzystwa
2. Zabieganie o godne warunki pracy i realizację celów zawodowych i naukowych.
3. Ścisła i stała współpraca PTK z organami administracji państwowej: centralnej (Ministerstwo Zdrowia, NFZ) oraz lokalnej (wojewodowie), a także z Sejmem, Senatem oraz z samorządami. PTK powinno być mocnym i wiarygodnym partnerem dla przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, której głos i propozycje liczą się w dyskusji nad organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce. Każda dyskusja o zmianie systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności dotycząca kardiologii, czy szerzej pojętej medycyny sercowo-naczyniowej, powinna toczyć się z udziałem Towarzystwa;
4. Intensywna promocja osiągnięć członków Towarzystwa i dostrzegalny przekaz wizerunku PTK jako silnej i prężnej organizacji służącej zawodom medycznym i naukowcom, tak by skuteczne wzmacniać zdrowie i dobrobyt polskiego społeczeństwa;
5. Powołanie Komisji ds. Studiów i Analiz Strategicznych, której zadaniem będzie odpowiedź na zasadnicze pytanie: Gdzie PTK i my, jego członkowie, będziemy za 10 lat?
6. Nowoczesna edukacja; kontynuacja intensywnego rozwoju Platformy Edukacyjnej PTK.
7. Współtworzenie i wdrażanie aktualnych wytycznych w kardiologii
8. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC) i jego agendami oraz Grupami Roboczymi i Asocjacjami.
9. Wybory Prezesa-Elekta i członków Zarządu Głównego PTK: proponuję nowy tryb wyborczy, co wymaga odpowiednich zmian w statucie Towarzystwa."
Źródło: Materiały prasowe
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Polskie Towarzystwo kardiologiczne / Adam Witkowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30