Agencja Badań Medycznych na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Medexpress

Opublikowano 21 sierpnia 2019, 10:37

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 21 sierpnia 2019, 10:37

„Tylko poprzez wsparcie sektora biotechnologii i skoordynowane działania w tym zakresie, mamy szansę znacząco poprawić dynamikę rozwoju naszej gospodarki, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie opóźnienia we wprowadzeniu mechanizmów sprzyjających rozwojowi rynku badań w Polsce w stosunku do krajów wysokorozwiniętych” – podkreśla dr Radosław Sierpiński – p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych.

Rynek badań medycznych to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, dająca szansę pacjentom na dostęp do nowoczesnych terapii, generująca nowe miejsca pracy, a także przyczyniająca się do rozwoju całego kraju. Wyzwanie dla Polski w najbliższym czasie stanowić będzie wykorzystanie potencjału tego sektora dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki zrównoważonego rozwoju.

Celem panelu jest ożywienie dyskusji na temat znaczenia i potencjału biotechnologii dla rozwoju gospodarczego. Głównym wyzwaniem dla Polski będzie w najbliższym czasie wypracowanie odpowiedniego środowiska, który umożliwi tworzenie innowacyjnych technologii i rozwiązań
z przeznaczeniem zarówno na polski, jak i globalny rynek.

Zastosowanie nowych technologii w procesie leczenia wpływa na jego jakość i bezpieczeństwo, a docelowo na powrót do zdrowia i długość życia pacjentów. Nieodłącznym elementem wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia jest potrzeba zrozumienia ich znaczenia dla pacjenta i gotowość do inwestowania w nowe rozwiązania systemowe. W konsekwencji, panel ABM będzie okazją do rozmowy o możliwościach Agencji Badań Medycznych w wymiarze ekonomicznym oraz jej wpływie na stymulowanie wzrostu polskiej gospodarki.

Perspektywy rozwoju biotechnologii zależą dziś przede wszystkim od wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów oraz bogatego zaplecza naukowego, które przyciąga zagranicznych inwestorów. Zrównoważone środowisko i warunki inwestycyjne, mają szanse przyczynić się do zwiększenia zaangażowania międzynarodowych instytucji w rozwój krajowej biotechnologii.

W panelu uczestniczyć będą: prof. dr hab. Łukasz Szumowski, dr. Radosław Sierpiński - p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych, Jacques Demotes - dyrektor generalny The European Clinical Research Infrastructure Network, John Dunlop - wiceprezes ds. Badań Neurologicznych, Amgen, Trevor Gunn - wiceprezes ds. Stosunków Międzynarodowych, Medtronic, Wojciech Maksymowicz – minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Źródło: Informacja prasowa

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Agencja Badań Medycznych / Radosław Sierpiński
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31