Bartłomiej Chmielowiec w sprawie centrów zdrowia psychicznego

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2018-06-07 10:43

7 czerwca br. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił założenia programu pilotażu centrów zdrowia psychicznego.

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego to przede wszystkim zmiana modelu opieki psychiatrycznej. Celem programu jest deinstytucjonalizacja, czyli odejście od azylowego modelu, który dominuje w Polsce, w kierunku opieki, która daje chorym szanse, by wrócić do normalnego funkcjonowania. Projekt wprowadza środowiskowy model opieki zdrowotnej, który zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną oraz powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy pomocy niezbędne do życia w warunkach środowiska rodzinnego i społecznego. Chory podczas procesu dochodzenia do zdrowia cały czas pozostaje we własnym środowisku społecznym.

- Przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego w ramach modelu centrów zdrowia psychicznego umożliwia przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, a przy odpowiedniej koordynacji daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.
Rzecznik Praw Pacjenta odniósł się również do problematyki finansowania przepustek pacjentów oddziałów psychiatrycznych.

- Zbyt duże obciążenie finansowe dla szpitali może być powodem ograniczenia wydawania przepustek pacjentom w celu zwiększenia oszczędności, co tym samym wpłynie na umacnianie azylowego modelu psychiatrii. Dlatego też wystąpiłem do prezesa NFZ z prośbą o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań dotyczących finansowania przepustek – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec. - W mojej ocenie godnym rozważenia jest rozróżnienie przepustki z uwagi na czas jej trwania i rezygnacja ze stosowania czynnika korygującego w przypadkach przepustek krótszych niż np. 5 godzin – dodał.

Rozpoczęcie pilotażu centrów zdrowia psychicznego planowane jest na 1 lipca i ma potrwać 3 lata. Ostateczna liczba szpitali biorących udział w pilotażu będzie znana po podpisaniu umów z NFZ.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także