Będą uczyć się leczenia bólu

Szymon Chrostowski

Opublikowano 28 kwietnia 2014, 09:40

timthumb
Szymon Chrostowski

Opublikowano 28 kwietnia 2014, 09:40

Z radością przyjmuję działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie wprowadzenia zagadnień dotyczących leczenia bólu do programów kształcenia lekarzy wszystkich specjalności.

Nieleczony ból może skutkować stratami dla społeczeństwa w postaci: niezdolności do pracy, zaangażowania opiekunów oraz konieczności niesienia dalszej pomocy pacjentom cierpiącym z powodu nieleczonego lub nieprawidłowo leczonego bólu. Aktualny stan wiedzy medycznej pozwala jednak w znaczącym stopniu złagodzić cierpienia pacjenta. Podstawową rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia odgrywają analgetyki opioidowe. Jest to grupa leków, która mimo wysokiej skuteczności budzi kontrowersje zarówno u pacjentów jak i u lekarzy. Pacjenci obawiają się przyjmowania przeciwbólowych leków opioidowych ze względu na funkcjonujące w społeczeństwie, mylne przekonanie, że są to narkotyki. Lekarze z kolei, unikają stosowania opioidów ze względu na restrykcje w wypisywaniu recept i niedostateczną świadomość, że leczenie objawów jest dla pacjenta równie ważne jak leczenie przyczynowe.

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem otrzymywała sygnały od pacjentów, iż część lekarzy unika stosowania przeciwbólowych leków opioidowych. Wskazuje na to, także poziom konsumpcji opioidów w Polsce, który nie pokrywa się z potrzebami ochrony zdrowia i jest jednym z najniższych w Europie. Brak dostatecznej wiedzy oraz strach przed wywołaniem uzależnienia u pacjenta od substancji psychoaktywnych, stanowią kluczowe przyczyny stojące za niechęcią pracowników służby zdrowia do przepisywania opioidów. Sygnały, które docierają do Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” od pacjentów oraz ich bliskich pokazują, że w zakresie opieki przeciwbólowej w Polsce jest wiele do zrobienia. Anonimowe opinie zebrane podczas spotkań dla pacjentów cierpiących z powodu bólu nowotworowego oraz ich bliskich, zorganizowanych przez Koalicję w Warszawie (w dniu 28 listopada 2013 roku) i Łodzi (24 stycznia 2014 roku) wskazują na powtarzające się przypadki odmowy leczenia bólu ze strony lekarzy. Wśród odpowiedzi jakie usłyszeli pacjenci należały następujące uzasadnienia: „Brak wykwalifikowanego personelu do wypisania recepty”, „Trzeba nauczyć się z tym żyć”, „Rak musi boleć”.

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem wielokrotnie zwracała uwagę, że leczenie farmakologiczne bólu należy do obowiązków lekarzy wszystkich specjalności. Z tego względu działania Ministerstwa Zdrowia związane z obowiązkiem edukacji na temat leczenia bólu przez środowisko lekarskie, stanowią istotny punkt wyjścia dla dalszych działań w zakresie zabezpieczenia pacjentom warunków do życia bez bólu, które w przekonaniu pacjentów, powinno zostać uznane za jeden z priorytetów zdrowia publicznego. 

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31