Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Anna Banaszewska

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

MedExpress Team

Anna Banaszewska

Opublikowano 15 września 2020 19:14

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.  - Obrazek nagłówka
W dniu 14 września 2020 r. odbyła się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Było to już trzecie posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podkomisja trwała 6 godzin, w czasie których przeanalizowano 82 artykuły.

Na stronie Medexpress można prześledzić całość posiedzania.

Technicy farmaceutyczni.

W czasie prac podkomisji doprecyzowano zasady związane z wykonywanie zawodu przez technika farmaceutycznego. Określono, iż farmaceuta sprawuje nadzór nad studentem podczas odbywania praktyki zawodowej oraz technikiem farmaceutycznym w kwestii czynności wykonywanych przez niego poza zakresem jego uprawnień. Tym samym wskazano, że nadzór dotyczy tylko tych czynności wykonywanych przez technika, których nie może on, zgodnie z przepisami, wykonywać samodzielnie.

Reklama produktów leczniczych.

Członkowie podkomisji poświecili dużo czasu na dyskusję dotycząca art. 29, zgodnie z którym „farmaceuta nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej, ani w niej uczestniczyć”. Wątpliwości zgłoszone podczas posiedzenia podkomisji dotyczyły tego, czy można za reklamę uznać rozmowę farmaceuty z pacjentem w aptece. Wiceminister Maciej Miłkowski podkreślił, że przepis wyraźnie mówi o reklamie skierowanej do wiadomości publicznej, a za taką nie można uznać rozmowy farmaceuty z pacjentem w aptece.

Na podkomisji padła deklaracja ze strony Wiceministra Macieja Miłkowskiego dotycząca rozszerzenia zakazu udziału farmaceutów w reklamach o suplementy diety.

Zobacz także