RPD:

Ciąża powinna być wolna od alkoholu

Paweł Grzybowski

Opublikowano 23 listopada 2017, 12:18

alkohol Fot. Thinkstock/Getty Images
Paweł Grzybowski

Opublikowano 23 listopada 2017, 12:18

Rzecznik Praw Dziecka od kilku lat apeluje o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci narażonych na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w trakcie ciąży. Rzecznik podkreśla, że spożywanie alkoholu przez ciężarną może spowodować u dziecka poważne konsekwencje zdrowotne, m.in. zaburzenia rozwojowe, opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrostu, a nawet jego śmierć.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. Podobnie tragiczne skutki dla nieurodzonego dziecka mogą być wynikiem zażywania przez kobietę w ciąży innych substancji psychoaktywnych, np. narkotyków.

Z przekazanych RPD informacji wynika, że w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęte zostały działania analityczne w zakresie oceny zachowań matek narażających swoje dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia w kontekście możliwych reakcji z zastosowaniem obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Z kolei minister zdrowia informował, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach zadań związanych z zapobieganiem, diagnozowaniem i pomocą dla dzieci z FASD i ich opiekunów, prowadzi działania mające na celu utworzenie Poradni FASD w Warszawie, która oprócz diagnozy i terapii dzieci z FASD, prowadziłaby terapię uzależnień dla kobiet w ciąży, mających problem z zaprzestaniem picia alkoholu. Przy wsparciu i współpracy z PARPA przy oddziale neurologicznym w Szpitalu Pediatrycznym WUM, powstaje Poradnia diagnozy, terapii i rehabilitacji dzieci z FASD. Przygotowywany jest film instruktażowy adresowany do diagnostów FASD z zakresu pomiaru kluczowych dysmorfii FASD, jak i oceny pobocznych zmian fizycznych charakterystycznych dla FASD oraz nowa odsłona strony www.ciazabezalkoholu.pl, jako źródło informacji dotyczących zagadnienia FASD.

Rzecznik w ponownym wystąpieniu do szefów powyższych resortów dopytuje czy zostały podjęte zaplanowane działania, oraz na jakim etapie są powyższe prace i projekty legislacyjne.

Źródło: RPD

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rzecznik praw dziecka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31