Czy będzie więcej pieniędzy dla fizjoterapeutów?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2020-05-01 17:41

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podjęła rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia na temat:


• zwiększenia wyceny indywidualnej pracy z pacjentem oraz wizyty fizjoterapeutycznej, uwzględniających rzeczywiste koszty ich udzielania, w oparciu o przepisy § 15 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
• wdrożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązań polegających na wprowadzeniu współczynników korygujących zwiększających wycenę świadczeń w sposób umożliwiający zakup i stosownie zaostrzonych rygorów sanitarnych dostosowanych do zaleceń Sanepid,
• wdrożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązań polegających na wprowadzeniu współczynników korygujących zwiększających wycenę świadczeń udzielanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, umożliwiających zakup i utrzymanie urządzeń pozwalających przy ich realizacji na zachowanie praw pacjenta – poufność udzielonego świadczenia.

Źródło: KIF

PDF

Zobacz także