Ile zarabia lekarz? Są dane GUS

Medexpress

Opublikowano 08 lutego 2022, 16:46

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 08 lutego 2022, 16:46

GUS co dwa lata w lutym publikuje obszerny raport o strukturze wynagrodzeń w podmiotach, zatrudniających minimum dziesięć osób. W tym roku raport sporządzono na podstawie danych za październik 2020 roku (w lutym 2020 raport oparto na danych z października 2018 roku itd.). Badanie uwzględnia wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, co w przypadku ochrony zdrowia ma olbrzymie znaczenie, bo znacząca część profesjonalistów medycznych (zwłaszcza lekarzy) pracuje na podstawie kontraktów.

Co wiemy? Przeciętne wynagrodzenie brutto w badanej grupie za październik 2020 wyniosło 5 748,24 zł. W sektorze publicznym wyniosło ono 6 041,77 zł i było wyższe niż w prywatnym - 5 618,79 zł. Płace mężczyzn były wyższe niż kobiet średnio o 14,7 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za październik 2020 roku osób pracujących w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej było nieznacznie niższe niż przeciętne wynagrodzenie wśród badanych grup zawodowych. To efekt wliczenia wszystkich etatowych pracowników i połączenia ochrony zdrowia z (jeszcze) gorzej wynagradzanym sektorem pomocy społecznej. Wyniosło ono trochę poniżej 5748,24 zł.

Według raportu lekarze to jedna z lepiej zarabiających grup zawodowych. Ich średnie wynagrodzenie wyniosło 10 909,24 zł – daje to czwarte miejsce w rankingu najlepiej zarabiających (na etatach).

Z raportu GUS wynika, że wśród najbardziej sfeminizowanych zawodów są niektóre zawody medyczne - położne, pielęgniarki, dietetycy, technicy medyczni i farmaceutyczni. W tych zawodach ponad 90 proc. pracowników stanowią kobiety. Kobiety stanowią również większość w zawodzie lekarza. Mimo to tylko w zawodach lekarza dentysty oraz dietetyka kobiety zarabiały (nieznacznie) więcej od mężczyzn. Pomimo że kobiety z wykształceniem wyższym, a także stopniem naukowym lekarza stanowiły 63,9 proc. badanych, wskaźnik GPG (gender pay gap) wyniósł dla tej grupy 19,8 proc. Mówiąc inaczej – lekarki pracujące na etatach zarabiały o jedną piątą mniej niż lekarze zatrudnieni na etatach. Faktyczna dysproporcja między zarobkami lekarek i lekarzy jest, zapewne, jeszcze wyższa, ze względu na fakt, że duża część kobiet w tym zawodzie wybiera pracę etatową.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według GUS w zawodach medycznych wynosiło:

lekarze – 10 909,24 zł,

diagności laboratoryjni – 6 371 zł,

pielęgniarki - 6 299,02 zł,

farmaceuci – 6 134,85 zł,

położne – 6 100,07 zł,

lekarze dentyści – 5 658,79 zł,

inni specjaliści ochrony zdrowia – 5 367,14 zł,

inny średni personel do spraw zdrowia – 4 887,1 zł,

pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni – 3 784,37 zł.

A jak przedstawia się ranking zawodów z wynagrodzeniem powyżej 10 tys. zł brutto?

Dyrektorzy generalni i zarządzający – 15 838,29 zł,

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – 15 147,11 zł,

Specjaliści z dziedziny prawa – 10 916,09 zł,

Lekarze – 10 909,24 zł,

Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju – 10 854,08 zł,

Analitycy systemów komputerowych i programiści – 10 504,38 zł,

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 10 445,25 zł.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GUS / zarobki lekarzy / wynagrodzenia lekarzy / zarobki w ochronie zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28