Jest szansa na wzrost finansowania POZ

Medexpress

Opublikowano 15 grudnia 2017, 12:47

Medexpress

Opublikowano 15 grudnia 2017, 12:47

Zespół Negocjacyjnego Federacji PZ w składzie Jacek Krajewski, Teresa Dobrzańska - Pielichowska, Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński spotkał się z prezesem NFZ Andrzejem Jacyną i przedstawicielami Centrali NFZ w sprawie zasad aneksowania umów POZ na rok 2018.

Jak informuje Porozumienie Zielonogórskie ustalono, że do końca 2017 r. zostaną przygotowane i przesłane aneksy do umów na okres do 30.06.2018 r. oparte na zarządzeniu prezesa NFZ. W zakresie finansowania świadczeń prezes NFZ deklaruje możliwość wzrostu finansowania POZ po uzyskaniu nowych środków w budżecie NFZ, nie wcześniej jednak niż w II połowie 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z ustawą o POZ część lekarzy utraci uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń (w tym wystawiania recept na 75+ oraz kart DiLO) - swoje obowiązki muszą wykonywać pod nadzorem lekarzy posiadających uprawnienia do pracy w POZ. Ustalono, że NFZ wystąpi do MZ w celu dostosowania przepisów, które umożliwią dalsze wykonywanie świadczeń w POZ na dotychczasowych zasadach. Zgłoszono także problem "wydeklarowywania" się pacjentów od świadczeniodawców POZ bez wybrania nowego lekarza i świadczeniodawcy. NFZ uznał takie postępowanie jako działanie pozaprawne. Federacja zgłosiła problem z rozliczaniem świadczeń dla obcokrajowców innych niż z Unii Europejskiej (np. Ukraińców) Fundusz zobowiązał się do weryfikacji problemu do 24.12.2017 r.

Źródło: Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz / Federacja Porozumienie Zielonogórskie / lekarze rodzienni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31