Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Zmiany w porządku obrad Rady Przejrzystości

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 lutego 2023 07:59

AOTMiT: Zmiany w porządku obrad Rady Przejrzystości  - Obrazek nagłówka
W poniedziałek 20 lutego kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Aktualizacja

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w „Programie badań prenatalnych”.
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Saphnelo (anifrolumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią tocznia rumieniowatego układowego (TRU, SLE) (ICD 10: M32)”,
• Glypvilo (vildagliptinum) we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu II,
• Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające pacjentów z rakiem nerki (ICD-10 C64)”.
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności objęcia refundacją leku Renastart we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych powyżej 2 roku życia.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
• „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców gminy Pszczyna na lata 2023-2027”,
• „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Pszczyny w wieku 45-65 lat na lata 2023-2027”.

Źródło: AOTMiT

Zobacz także