Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Sejmowa Komisja Zdrowia - on-line

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 lipca 2023 18:20

Sejmowa Komisja Zdrowia - on-line - Obrazek nagłówka
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 3408, 3408-A i 3464).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki nr 3478 i 3484).

Zobacz także