Koronawirus

Nowe obostrzenia. Jest rozporządzenie

Medexpress

Opublikowano 30 listopada 2021, 12:37

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 30 listopada 2021, 12:37

W projekcie przewiduje się:
1) przedłużenie do dnia 17 grudnia 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami nowelizowanego aktu normatywnego;
2) modyfikację regulacji dotyczącej okresu korzystania ze zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projektowane brzmienie przepisu § 8 projektu rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie regulacji w ten sposób, że zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny będzie możliwe jedynie w okresie ważności wskazanych w przepisie zaświadczeń;
3) zmiany przepisów dotyczących liczby osób korzystających z danego rodzaju działalności, liczby miejsc udostępnianych ww. osobom albo obłożenia określonych budynków. Powyższe ma na celu zapewnienie zmniejszenia liczebności skupisk ludzkich, co ma z kolei zapobiec transmisji wirusa SARS-CoV-2 wobec wystąpienia jego kolejnej mutacji.
Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że ze względu na trwający stan epidemii COVID‑19 wejdzie ono w życie z dniem 30 listopada 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 5–7, które wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami przewidzianymi w projektowanym rozporządzeniu.

\Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

koronawirus / epidemia / epidemia koronawirusa / Covid / obostrzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28