NRL apeluje do ministra o szybkie procedowanie projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Medexpress

Opublikowano 26 lutego 2019, 08:43

Fot. Jacek Sielski
Medexpress

Opublikowano 26 lutego 2019, 08:43

W piątek odbyło się specjalne, wielogodzinne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poprosił NRL o szczegółową opinię na temat projektu, jaki przygotował powołany przez niego zespół, któremu przewodniczył dr Jarosław Biliński. Przygotowanie projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w którym zostałyby rozwiązane kluczowe dla lekarzy problemy dotyczące organizacji pracy, wynagrodzeń i kształcenia, było jednym z punktów porozumienia, jakie minister zdrowia zawarł z rezydentami 8 lutego 2018 roku.


NRL projektem zajmowała się już po raz drugi, bo kilka tygodni temu, zanim projekt został przekazany ministrowi przez zespół, już go poparła. W piątek odbyła się więc druga, dużo bardziej szczegółowa dyskusja, z możliwością wprowadzania poprawek.


Zgłoszono ich, jak wynika z naszych informacji, bardzo dużo. Zdecydowaną większość NRL jednak odrzuciła, kierując się założeniem, że samorząd już raz wyraził poparcie dla „projektu Bilińskiego” (w ciągu tych kilku tygodni poparcie dla tego projektu zgłosił również szereg Okręgowych Rad Lekarskich), nie ma więc sensu poprawianie go. Zdecydowano się wprowadzić jedynie kilka bardziej merytorycznych korekt.


Jedna z nich dotyczy wolontariatu, jako formy zdobywania specjalizacji. Projekt zakłada całkowitą likwidację tej opcji, jako niezgodnej z prawem. Lekarze dentyści zwracali jednak uwagę, że dla specjalizacji dentystycznych może to oznaczać gwałtowny spadek specjalistów. Liczba rezydentur jest znikoma (ministerstwo finansuje kilkadziesiąt rocznie), i większość lekarzy dentystów musi zdobywać specjalizację w innej formule, bardzo często w prywatnych placówkach. Zniesienie wolontariatu oznacza, że placówki te zostaną obarczone kosztami kształcenia przyszłych specjalistów (koszty pracy, do których dochodzą niemałe w tym przypadku koszty materiałów). Dlatego, po długiej dyskusji, NRL przyjęła rozwiązanie, przewidujące stworzenie specjalnego rozwiązania i rekomenduje zagwarantowanie stałego odsetka wydatków na rezydentury na kształcenie (nie tylko specjalizacyjne) dla lekarzy dentystów.


NRL chce również, by lekarskie egzaminy poza LEK i LDEK odbywały się w 100 procentach na podstawie pytań z bazy (chodzi zarówno o PES jak i PEM – Państwowy Egzamin Modułowy, który lekarz będzie mógł zdawać w trakcie specjalizacji, gwarantując sobie wyższą pensję).


Zaakceptowano również poprawkę dotyczącą wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji. Kwotę, określoną w ustawie zastąpiono wskaźnikiem – ma to być 0,25 średniego wynagrodzenia w gospodarce.


NRL liczy, że prace legislacyjne nad projektem rozpoczną się jak najszybciej. Zgodnie z porozumieniem minister zdrowia do końca marca ma przedstawić projekt Radzie Ministrów – projekt musi więc wcześniej przejść przez uzgodnienia wewnętrzne oraz konsultacje publiczne. Nieoficjalnie lekarze przyznają, że dotrzymanie tego terminu jest praktycznie niemożliwe. Ministerstwo musiałoby praktycznie w najbliższych dniach opublikować projekt, co się nie stanie. Największą zagadką jest dla lekarzy to, co resort zdrowia zmieni w projekcie. Zapowiadają, że jeśli ingerencja ministra będzie wypaczać intencje autorów nowelizacji, środowisko lekarskie zaprotestuje.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / minister zdrowia / nil / rezydenci / nrl
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31