Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Czy aptekarz może powoływać się na klauzulę sumienia?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2017 13:18

Czy aptekarz może powoływać się na klauzulę sumienia? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Rzecznik praw obywatelskich pisze do głównego inspektora farmaceutycznego w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich powoływanie się na klauzulę sumienia w aptece może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

W Prawie farmaceutycznym brak jest regulacji podobnej do tej znajdującej się w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, umożliwiającej odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia. Także normy etyczne, skodyfikowane w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, nie przewidują takiej możliwości. Również mając na uwadze cel instytucji, jaką jest „klauzula sumienia”, tj. ochronę integralności moralnej, trudno wskazać normę moralną, która miałaby zostać naruszona w wyniku sprzedaży produktów leczniczych.

Także Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednym ze swych orzeczeń wskazał, że uniemożliwienie farmaceucie odmowy sprzedaży leków nie stanowi naruszenia Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał zauważył, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych odmawiając sprzedaży leku.

Źródło: RPO