Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jest nowy konsultant krajowy ds. dermatologii i wenerologii

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 19 czerwca 2023 11:08

Jest nowy konsultant krajowy ds. dermatologii i wenerologii - Obrazek nagłówka

Nowym konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii został prof. Witold Owczarek. Na stanowisku zastąpił prof. Joannę Narbutt.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek, pułkownik, dermatolog i wenerolog, alergolog, naukowiec. Z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym związany jest od 1998 r. Kliniką kieruje od 2010 r., a 21 listopada 2022 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1997), Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2011), Zarządzania Innowacją w Sektorze Zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego (2013). Ze Szpitalem na Szaserów związany od 1998, od 2010 roku jest kierownikiem Kliniki Dermatologicznej. Od czterech kadencji jest członkiem Rady Naukowej Instytutu, pełniąc funkcje zastępcy przewodniczącego rady oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. Od 2017 roku jest koordynatorem Ośrodka Klinicznego Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej Instytutu. 15 grudnia 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Praca została wyróżniona nagrodą I stopnia Rektora Wojskowej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał 20 kwietnia 2011 roku uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytut Medycznego w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”, która została wyróżniona indywidualną nagrodą II stopnia przez Dyrektora WIM.
Profesor Owczarek od 2016 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Pełni funkcje: wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (od 2008), przewodniczącego Sekcji Dermatologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (od 2014), konsultanta Krajowego ds. Obronności w dziedzinie dermatologii (od 2011). Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Dermatologii (od 2017) i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych (od 2011). W latch 2012-2016 był członkiem zarządu (skarbnikiem) Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.
Jest członkiem wielu zespołów eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe, w tym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: zespołu kordynującego ds. leczenia biologicznego ciężkiej i umiarkowanej łuszczycy (przewodniczący od 2013), zespołu koordynujacego ds. leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (przewodniczący od 2017) oraz zespołu koordynującego ds. leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych (członek od 2016). W 2021 roku został powołany na członka zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zajmującego się koordynacją i monitorowaniem realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej z Ministrem Zdrowia w obszarach czerniak oraz rak skóry. Jest współzałożycielem Koalicji na rzecz dostępu do leczenia biologicznego „Recepta na Przyszłość” Koalicja „Recepta na Przyszłość” powstałej by udostępnić platformę dialogu między lekarzami oraz organizacjami pacjentów w trzech obszarach terapeutycznych: dermatologii, gastroenterologii oraz reumatologii.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem 180 pełnotekstowcyh publikacji o łącznej wartości ministerialnej 4853 pkt i wskaźniku IF: 136.451. Łączna liczba cytowań (from Web of Science Core Collection): 592, H-indeks: 12. Autor lub współautor 57 opublikowanych wystąpień zjazdowych krajowych i zagranicznych - Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

medycyny,

farmacji,

innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,

odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Konsultanci krajowi:

inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;

prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;

doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;

opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;

opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także