Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2019 14:25

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki w 2020 r. - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o publicznej służbie krwi”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ustalając wysokość opłat za krew i jej składniki w 2020 r., należało uwzględnić zarówno wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za 2018 r. wyniósł on 1,6%), jak i wysokość ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi kosztów. Analiza ta wykazała podstawę do zmiany wysokości opłat za krew i jej składniki w zakresie:
1) usunięcia pozycji opłaty za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych (KKP) z krwi pełnej;
2) usunięcia czynności filtrowania dawki terapeutycznej koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek;
3) wprowadzenie opłaty za dawkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w wysokości 558,60 zł.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Tematy

krew

Podobne artykuły

krew
20 listopada 2023
krew
25 sierpnia 2023
iStock-1335544846
14 czerwca 2023

Zobacz także