Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2019 rok

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2019 14:34

Jest zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2019 rok - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 842 555 tys. zł do 107 519 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach zmiany planu finansowego Funduszu na 2019 r. wprowadzanej niniejszym zarządzeniem Prezesa NFZ dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 735 036 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

  1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,
  2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r.
    w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,
  3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985))w kwocie 22 442 tys. zł.

Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 107 519 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ

Źródło: NFZ

Podobne artykuły

nfz

Raport refundacyjny NFZ

3 października 2023
iStock-1246922598
19 września 2023

Zobacz także