Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Komisja Etyki Lekarskiej o wystawianiu recept i zwolnień online

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 15 lutego 2023 13:35

Komisja Etyki Lekarskiej o wystawianiu recept i zwolnień online - Obrazek nagłówka
Pixabay
Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej dokonała analizy wielu przykładów oferowanych w internecie usług sprzedaży recept i zwolnień. Wydała w tej sprawie stanowisko.

Jak podkreśliła KEL, przede wszystkim należy odróżnić sprzedaż recept i zwolnień na żądanie od teleporady. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Katalog obowiązków lekarza oraz praw pacjenta pozostaje niezmienny, niezależnie od sposobu realizacji porady lekarskiej. Zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej za świadczenia telemedyczne są więc takie same, jak w przypadku innych świadczeń, a świadczeniobiorcy przysługują wszystkie prawa pacjenta. Integralnym elementem porady lekarskiej jest, w zależności od potrzeb pacjenta, wystawianie zaświadczeń, recept i zwolnień lekarskich.

„Błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie. Komisja Etyki Lekarskiej NRL po szczegółowej analizie wielu przykładów oferowanych w internecie usług odpłatnego wystawiania recept i zwolnień krytycznie ocenia opisane zjawisko”, czytamy w opublikowanym stanowisku.

Jak podkreśliła Komisja, do otrzymania recepty lub zwolnienia konieczne jest w wielu przypadkach tylko wypełnienie krótkiej ankiety niespełniającej kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy. Czynnością uruchamiającą procedurę otrzymania dokumentu jest natomiast dokonanie płatności, a oferty wystawiania recept i zwolnień służą jedynie ich odpłatnej sprzedaży oraz noszą cechy reklamy. Co istotne, pacjent nie ma jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem, a finalizacja otrzymania usługi jest zgodnie z ofertą niezwykle krótką (3-5 minutową) usługą sugerującą niedochowanie należytej staranności.

„Lekarze wydający w opisanym trybie recepty i zwolnienia narażają się na odpowiedzialność zawodową z powodu naruszenia następujących artykułów Kodeksu Etyki Lekarskie”, podnosi KEL.

W ocenie Komisji nie należy przeprowadzać zdalnej porady dla pacjenta dotąd przez lekarza nie badanego i nie leczonego, bądź pacjenta zgłaszającego nowy problem zdrowotny. Pacjentowi będącemu pod opieką danego lekarza należy natomiast zapewnić ciągłość leczenia, możliwość konsultacji, poczucie bezpieczeństwa w terapii, czemu służyć może teleporada.

Oprac. na podst.: nil.org.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także