Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Senat

Medyczna marihuana i płace minimalne wracają do komisji

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 28 czerwca 2017 15:28

Medyczna marihuana i płace minimalne wracają do komisji - Obrazek nagłówka
Senatorowie zajęli stanowisko wobec ustawy o płacach minimalnych oraz ustawy legalizującej medyczną marihuanę. Zgłoszono poprawki.

Podczas środowego posiedzenia Senatu, parlamentarzyści debatowali między innymi nad ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz nad ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Płace minimalne

Podczas posiedzenia Senatorowie pytali wnioskodawców między innymi o to czy zamierzają dość do porozumienia ze stroną społeczną, w tym z sygnatariuszami obywatelskiego projektu ustawy o płacach minimalnych. Losy tego obywatelskiego projektu wydają się być przesądzone, bo rząd przeforsował własny, konkurencyjny projekt, niekonsultowany ze środowiskiem medyków zaangażowanych w projekt.

- Marszałek Karczewski dał rządowi czas na nawiązanie dialogu, opóźniając o tydzień debatę nad tą ustawą w Senacie. Tymczasem rząd nie podjął nawet próby dialogu. Głos środowiska został pominięty – powiedział senator Tomasz Grodzki.

- To rozwiązanie proponowane przez rząd jest pierwszym tego typu. Tworzymy coś na wzór karty nauczyciela, tylko że w środowisku medycznym – tłumaczyła Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy, które trafią do rozpatrzenia na komisji zdrowia. Głosowanie nad projektem ustawy odbędzie się najprawdopodobniej w czwartek, po otrzymaniu rekomendacji ze strony komisji.

Medyczna marihuana

W przypadku nowelizacji ustawy, mającej na celu zalegalizowanie stosowania leków na bazie marihuany, wątpliwości senatorów budziły między innymi przepisy dotyczące pozyskiwania surowca do tworzenia tych leków.

- Jakie były podstawowe przesłanki ku temu by z projektu ustawy zniknął zapis o możliwości hodowania marihuany na terenie polski? – pytali senatorowie.

- Był to wynik kompromisu, dzięki któremu ustawa może być w ogóle procedowana – tłumaczył Zbigniew Król, wiceminister zdrowia.

Przepisy zawarte w projekcie ustawy umożliwiają pacjentom wykupienie leków na bazie marihuany, tylko na receptę. Leki te nie będą jednak refundowane.

Do projektu nowelizacji zgłoszono poprawkę, ograniczającą możliwość przepisywania recept na medyczną marihuanę. Jak argumentował senator Jacek Włosowicz poprawka ta ma na celu zapobiegnięcie rozwojowi czarnego rynku dla tych leków. 

Głosowanie nad projektem odbędzie się po otrzymaniu rekomendacji ze strony komisji zdrowia.  

Zobacz także