Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

MZ powołuje zespół, który zajmie się wskaźnikami jakości opieki zdrowotnej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 6 września 2023 08:29

MZ powołuje zespół, który zajmie się wskaźnikami jakości opieki zdrowotnej - Obrazek nagłówka

W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego;

2) Zastępca przewodniczącego – Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;

3) Zastępca przewodniczącego – Filip Urbański, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia;

4) Zastępca przewodniczącego – Sylwia Wądrzyk, dyrektor Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia;

5) Zastępca przewodniczącego – Magdalena Wojdowska, dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

6) członkowie:

a) trzech przedstawicieli Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) trzech przedstawicieli Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

c) czterech przedstawicieli Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,

d) trzech przedstawicieli Gabinetu Prezesa Funduszu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

e) dwóch przedstawicieli Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f) czterech przedstawicieli Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

g) przedstawiciel Departamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,

h) dwóch przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

i) dwóch przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

j) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawianie rekomendacji w zakresie wdrożenia wskaźników jakości opieki zdrowotnej odrębnie dla obszaru klinicznego, konsumenckiego i zarządczego, w tym:

1) wskazanie wskaźników jakości opieki zdrowotnej oraz ustalenie harmonogramu ich wprowadzania do systemu opieki zdrowotnej;

2) opracowanie wartości wskaźników jakości opieki zdrowotnej;

3) opracowanie metodologii pomiaru wskaźników jakości opieki zdrowotnej;

4) określenie istotnych zmiennych, które wpływają na wartość wskaźników jakości opieki zdrowotnej z punktu widzenia klinicznego;

5) określenie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem współczynników korygujących związanych z uzyskaniem odpowiedniej wartości wskaźników jakości opieki zdrowotnej w odniesieniu do świadczeń, których dotyczą.

Źródło: Dz.U. MZ

Zobacz także