Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner
Medexpress.pl > Ochrona zdrowia > Reforma polskiej psychiatrii „wisi na włosku”?

Reforma polskiej psychiatrii „wisi na włosku”?

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 25 września 2020

Reforma polskiej psychiatrii „wisi na włosku”? - Obrazek nagłówka
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w imieniu środowiska polskich psychiatrów przekazało list do ministra zdrowia z apelem o niezatrzymywanie aktualnie wprowadzanych reform i dalszą kontynuację działań na rzecz poprawy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce.

Od pilnych decyzji Ministra Zdrowia zależy przyszłość reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dlatego psychiatrzy w trosce o kontynuowanie zmian wysłali do nowego ministra zdrowia list z prośbą o zajęcie się palącymi kwestiami dotyczącymi wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Na depresję choruje w Polsce około miliona osób, milion ma za sobą epizod psychotyczny, 400 tysięcy choruje na schizofrenię. Co czwarty Polak doświadczył, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Może to być załamanie w związku z utratą pracy, bliskiej osoby lub innym traumatycznym przeżyciem. Podczas pandemii znacznie powiększyła się liczba osób, które szukają pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej. Bardzo ważne jest więc stworzenie takiego systemu opieki, żeby był on przyjazny, ludzki i pozwalał szybko i skutecznie wspierać ludzi w potrzebie.

W Polsce od dwóch lat wprowadzana jest reforma psychiatrii tak, żeby opieka nie koncentrowała się na izolacji w szpitalu lecz aby rozwijało się leczenie środowiskowe - blisko domu, włączające w terapię bliskich, przyjazne, dostosowane do danego przypadku, podążające za dynamiką kryzysu tak, by zmieniał się plan zdrowienia w zależności od potrzeb pacjenta, takie w którym pacjent traktowany jest po partnersku w mierzeniu się z chorobą.

Publikujemy treść listu:

"Szanowny Panie Ministrze!
Proces reformowania systemu opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla jego powodzenia momencie i wymaga pilnych decyzji dla jego dalszej kontynuacji. Należą do nich:
1. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadzająca ustawowe ramy niezbędne dla utworzenia i sprawnego funkcjonowania trzypoziomowego systemu opieki psychiatrycznej (dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży)
2. ustalenie „mapy drogowej” dalszych zmian systemowych w obszarze psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży
3. przedłużenie do 31 grudnia 2022 trwającego już programu pilotażowego sprawdzającego w warunkach polskich funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego jako rozwiązania organizacyjno-finansowego dla podstawowego poziomu opieki psychiatrycznej
4. powołanie podległego Ministrowi Zdrowia krajowego ośrodka koordynującego rozwój i funkcjonowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej
5. stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania środków europejskich z perspektywy 2021-2027 na wsparcie zmian systemowych w psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Docelowo model opieki psychiatrycznej dla dorosłych powinien obejmować:
1. podstawową opiekę psychiatryczną — realizowaną przez terytorialne Centra Zdrowia Psychicznego, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju i finansowane w ramach ryczałtu na populację
2. wyspecjalizowaną opiekę psychiatryczną — w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez ośrodki wyłonione w postępowaniach konkursowych
3. opiekę wysokospecjalistyczną (III poziom referencyjny) — realizowaną w sieci klinik psychiatrycznych i finansowaną na odrębnych zasadach."

List podpisali: Prezes Zarządu Głównego PTP Prof. Jerzy Samochowiec, Konsultant Krajowy do spraw psychiatrii Prof. Piotr Gałecki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy Psychiatrii Sądowej Prof. Janusz Heitzman, Pełnomocnik Ministra Zdrowia d/s Reformy Psychiatrii Dr Marek Balicki, Członkowie Zarządu Głównego PTP, Kierownicy Klinik Psychiatrii z całej Polski, Profesorowie psychiatrii a także kierownicy, koordynatorzy i osoby zaangażowane w działalność centrów zdrowia psychicznego z wielu ośrodków kraju oraz inne osoby zaangażowane w proces reformowania polskiej psychiatrii.
Źródło: PTP