Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
NRL

Wynagrodzenie lekarza stażysty jest zdecydowanie na zbyt niskim poziomie

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 27 października 2017 14:42

Wynagrodzenie lekarza stażysty jest zdecydowanie na zbyt niskim poziomie - Obrazek nagłówka
Fot. Katarzyna Bialasiewicz / Thinkstock
Naczelna Rada Lekarska zgłosiła poprawki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

27 października 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało stanowisko w sprawie rozporządzenia MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 17 października 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w pierwszej kolejności rozważeniu powinna podlegać zmiana ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części regulującej zasady organizacji, odbywania i finansowania stażu podyplomowego (art. 15 ustawy). Dopiero w dalszej kolejności powinny się toczyć prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium wskazuje również, że dokonana w ostatnich latach zmiana zasad kształcenia na studiach medycznych m.in. poprzez wprowadzenie dwusemestralnego nauczania praktycznego na ostatnim roku studiów powinna skłaniać do rozważań nad opracowaniem programu stażu podyplomowego uwzględniającego nauczanie praktyczne na ostatnim roku studiów.

Wśród licznych uwag, NRL wskazuje, iż zaproponowane przepisy określają wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty na zdecydowanie zbyt niskim poziomie.

- Kwota tego wynagrodzenia powinna zostać podwyższona – pisze NRL - Proponowana wysokość wynagrodzenia znacząco odbiega od postulatu wyrażonego w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy do Ministra Zdrowia, w którym samorząd lekarski domagał się wynagrodzenia dla stażysty na poziomie średniej krajowej – czytamy w treści uzasadnienia.

Prezydium postuluje także rozważenie procentowego lub wskaźnikowego określenia kwot zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, wysokości ryczałtów, kosztów szkoleń i kosztów administracyjnych. Kwotą bazową mogłoby być na przykład wynagrodzenia minimalne. Zapis ten umożliwi podniesienie wysokości wynagrodzenia oraz innych kosztów bez konieczności każdorazowej nowelizacji rozporządzenia.

Zobacz także