Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner
Medexpress.pl > Pacjent > Obrażał pacjentów, wypraszał z przychodni i odmawiał rejestracji. Jest wyrok NSA

Obrażał pacjentów, wypraszał z przychodni i odmawiał rejestracji. Jest wyrok NSA

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2019

Obrażał pacjentów, wypraszał z przychodni i odmawiał rejestracji. Jest wyrok NSA - Obrazek nagłówka
Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził zasadność decyzji Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzającej praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

Spośród 52 tego typu spraw, które jak dotąd zostały prawomocnie ocenione przez sądy administracyjne, uchylonych (w części lub całości) zostało jedynie 5 decyzji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Rzecznik ustalił, że rejestrator medyczny jednej z przychodni w Warszawie, będący zarazem jej kierownikiem, zachowywał się wobec pacjentów w niestosowny sposób, używając słów powszechnie uważanych za wulgarne bądź obraźliwe. Wypraszał także pacjentów z przychodni, gdy nie wykonywali jego poleceń. Rejestrator nie tylko zachowywał się arogancko, ale również zbierał wywiad chorobowy i dokonywał kwalifikacji w przedmiocie przyjęcia pacjentów przez lekarzy. Odmówił nawet rejestracji do lekarza stuletniemu pacjentowi.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że praktyka ta naruszała zbiorowe prawa pacjentów, w związku z czym nakazał przychodni jej zaniechanie oraz zamieszczenie przeprosin dla pacjentów na głównej stronie lokalnego serwisu internetowego.

Od decyzji przychodnia odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 29 czerwca 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 824/18) oddalił skargę. Wskazał przy tym, że poszanowanie godności (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) stanowi jedno z podstawowych praw pacjentów. Wykonanie obowiązków wynikających z tego prawa obciąża podmiot leczniczy. Przychodnia obsługująca pacjentów jest zobowiązana do dołożenia szczególnej staranności i cierpliwości w kontaktach z nimi. Są to niejednokrotnie osoby nie tylko poważnie chore, ale również znajdujące się w podeszłym wieku.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2019 r. (sygn. akt II OSK 3727/18) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną przychodni, przyznając w pełni rację Rzecznikowi Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

Zobacz także