Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne o informatyzacji w ochronie zdrowia psychicznego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2020 09:45

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne o informatyzacji w ochronie zdrowia psychicznego - Obrazek nagłówka

Publikujemy treść stanowiska ZG PTP:
"Zważywszy na wyzwania kliniczne, etyczne, prawne, techniczne związane z rozwojem nowych technologii, uznając, że są one narzędziem, a nie celem samym w sobie, uwzględniając sytuację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie zawsze są zdolni do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw postępu technicznego, mając na względzie sytuację organizacyjną i finansową ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera zmiany zmierzające w kierunku informatyzacji ochrony zdrowia psychicznego, jeśli:
• Szanują zasady etyczne,
• Nie są sprzeczne ze standardami medycznymi, a w przypadku, gdy służą terapii - mają potwierdzoną skuteczność i bezpieczeństwo na zasadach określonych w EBM,
• Ułatwiają pracę personelowi, a pacjentowi – korzystanie z terapii,
• Zapewniają elastyczność w ich stosowaniu,
• Nie wprowadzają nadmiernych obciążeń (np. czasowych, finansowych),
• Zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych, dźwięku i obrazu oraz ochronę danych osobowych,
• Umożliwiają prowadzenie dokumentacji adekwatnej do zastosowanych technik komunikacji,
• Nie poszerzają nadmiernie liczby podmiotów przetwarzających dane,
• Nie prowadzą do stosowania praktyk monopolistycznych,
Jednocześnie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne deklaruje, że będzie współpracowało z innymi osobami i podmiotami, w tym z naukowymi towarzystwami lekarskimi i konsultantami krajowymi w celu realizacji powyższych postulatów."

Źródło: PTP

Zobacz także