POZ PLUS, czyli pacjent pod szczególną opieką

Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania i szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby. Wszystko bezpłatnie i pod kontrolą lekarza POZ i troskliwej pielęgniarki. To nowatorski model opieki skupionej na pacjencie. Dzięki unijnemu projektowi Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie uczymy się go w Polsce. Już w pierwszym roku realizacji projektu POZ PLUS efekty są obiecujące.
Renata Furman 2019-11-13 11:38

Opieka koordynowana sprowadza się do lepszej i bardziej wszechstronnej opieki nad pacjentem. W naszych warunkach testujemy ją w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), gdzie kluczową rolę odgrywa lekarz rodzinny – poinformował Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 28 października br. W Polskiej Agencji Prasowej. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele Centrali NFZ - Katarzyna Wiktorzak, naczelnik Wydziału Projektów Sektorowych i Międzynarodowych oraz Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii

Program zakłada prowadzenie długoterminowej, a nie doraźnej, opieki lekarza rodzinnego nad pacjentem. Ma temu służyć między innymi bilans pacjenta, który jest początkiem ścieżki długoterminowej opieki. W programie POZ Plus zawarte są trzy, równorzędne moduły: koordynowanie ścieżki leczenia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyka, a w niej bilans zdrowotny (podstawowy lub pogłębiony) i poszerzenie opieki lekarza POZ nad osobami przewlekle chorymi. Realizacja ostatniego modułu pozwoliłaby odciążyć specjalistów i zmniejszyć kolejki oraz zagwarantować szybszy dostęp do specjalistycznej diagnozy. Programem pilotażowym objęto 286 tys. osób. Pieniądze pochodzą z UE i z budżetu NFZ. Wynoszą ponad 170 mln zł na cztery lata. Obecnie rozpoczyna się badanie, które pozwoli poznać długotrwały efekt programu, umożliwi określenie poziomu satysfakcji pacjentów, ich samopoczucie i to, jak postrzegają swoje zdrowie. Badanie zakończy się pod koniec przyszłego roku. Do udziału w ankiecie zaproszeni zostali pacjenci ze zdiagnozowanymi astmą i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), cukrzycą typu II, zespołami bólowymi kręgosłupa. Wyniki poszerzą wiedzę personelu medycznego o pacjentach placówek POZ. Posłużą też do przygotowania rekomendacji dla projektu opieki koordynowanej nad pacjentem w skali ogólnopolskiej. Badanie zostało przygotowane we współpracy z Bankiem Światowym, który doradza w realizacji projektu POZ PLUS. Ankiety są anonimowe, a zebrane dzięki nim dane będą wykorzystane wyłącznie do analizy projektu i do badań naukowych.

PDF

Zobacz także