Projekt rozporządzenia MZ ws. e-recept na środki odurzające, substancje psychotropowe

Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2019, 16:47

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2019, 16:47

Celem projektu jest zachowanie kompatybilności pomiędzy regulowanymi – nowelizowanym rozporządzeniem – zasadami wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, a faktycznymi możliwościami infrastruktury umożliwiającej realizację recept w postaci elektronicznej (e-recept).
Obecnie system wystawiania e-recept nie posiada technicznych możliwości podania na e-recepcie sumarycznej ilości tego rodzaju środków, substancji lub prekursorów przez wyrażenie jej słownie. System pozwala na podanie tej wartości jedynie za pomocą cyfry albo liczby.
Wobec zmian na recepcie (każdej, bez względu na postać) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, musi być zapisana sumaryczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażona za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.

Zmiana nie rozstrzyga sposobu zapisania tej ilości, co oznacza, że w przypadku recept w postaci elektronicznej ilość ta może być wyrażona liczbowo. Tak skonstruowana regulacja zapewnia zgodność przepisu prawnego dotyczącego wystawiania e-recept z faktycznie dedykowanymi tym receptom rozwiązaniami technicznymi.
W przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, sumaryczna ilość, powinna być podawana w postaci opisu słownego (co nie wyklucza zapisu liczbowego). Takie działanie jest celowym zabiegiem i ma na celu uniknięcie konieczności zmiany przez lekarzy wypisujących recepty (w postaci papierowej) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, dotychczasowej praktyki w tym względzie.
Rozwiązanie zakłada również elastyczność, przez umożliwienie wypisania ilości sumarycznej w sposób inny, niż opisem słownym (czyli przez liczbę, analogicznie jak w przypadku e-recepty).
Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność podmiotów leczniczych kwalifikujących się jako mikroprzedsiębiorcy albo mali, bądź średni przedsiębiorcy.
Wpływ ten będzie się przejawiał w tym, że lekarze (głównie psychiatrzy) w ramach tych podmiotów będą musieli zmienić praktykę wypisywania recept na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 w aspekcie podawania ich sumarycznej w taki sposób, na jaki pozwalają istniejący system.
Źródło: RCL
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / ministerstwo finansów / środki odurzające / projekt rozporządzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31