Przystąpienie do PES możliwe na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2020-06-09 09:25

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że procedowane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES.

Zgodnie z treścią procedowanych przepisów w celu wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do PES przez lekarza/lekarza dentystę, który ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego konieczne będzie, aby kierownik specjalizacji potwierdził ukończenie przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego i wydał, za pomocą SMK, zgodę na przystąpienie do PES.

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że wyżej wspomniane przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie i umożliwią lekarzom/ lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. Rozwiązanie to umożliwi przystąpienie do PES w szczególności lekarzom i lekarzom dentystom, którzy są na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego i z powodu epidemii nie ukończą tego szkolenia w terminie.

- Jednocześnie informujemy, że jeżeli zajdzie taka konieczność, termin na wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. zostanie przedłużony - informuje MZ w komunikacie.

Informacje o wejściu w życie przepisów umożliwiających lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES oraz o ewentualnym przedłużeniu terminu na wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: https://www.gov.pl/

PDF

Zobacz także