RPD interweniuje w sprawie pacjentów po przeszczepach

Paweł Grzybowski

Opublikowano 02 listopada 2017, 11:17

Zdj. Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Paweł Grzybowski

Opublikowano 02 listopada 2017, 11:17

Już w lipcu 2017 r. rzecznik wystąpił do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, wskazując, że drastyczna podwyżka ceny m.in. leku Valcyte powoduje, że rodzice dzieci z listy osób oczekujących na przeszczepienie rozważają możliwość rezygnacji z przeszczepu, w związku z brakiem możliwości ponoszenia kosztów terapii dziecka po transplantacji.

W związku z publikacją listopadowej listy refundacyjnej, rzecznik ponownie zasygnalizował ministrowi zdrowia problem wzrastających cen, w szczególności produktu leczniczego Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego. Rzecznik oczekuje od ministra działań w tej sprawie.

Obecnie obowiązujące obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.105) kształtuje dopłatę pacjenta do ww. leku w wysokości 785,98 zł (wysokość dopłaty świadczeniobiorcy poprzedniego obwieszczenia wynosiła 702,95 zł). Aktualnie cena tego produktu leczniczego kolejny raz wzrosła - o 83,03 zł.

Źródło: RPD

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

marek michalak / rzecznik praw dziecka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31