Sejmowa Komisja Zdrowia o budżecie Ministerstwa Zdrowia - transmisja online

Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2018, 12:01

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2018, 12:01

Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 44, 57, 75 i 90,
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
5) dotacji podmiotowych;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) państwowej osoby prawnej – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia.
- referuje Minister Zdrowia
- koreferuje: poseł Gabriela Masłowska
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
- referuje Rzecznik Praw Pacjenta
- koreferuje: poseł Gabriela Masłowska.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

sejmowa komisja zdrowia / budżet / wynagrodzenia w ochronie zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31