PPOZ:

Stanowisko Rady ds. COVID-19 to kompromitacja rządowych ekspertów!

Medexpress

Opublikowano 30 czerwca 2022, 14:34

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 30 czerwca 2022, 14:34

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia szczegółowo przeanalizowali stanowisko Rady ds. COVID-19 z 22.06.2022 roku. – Nasz wniosek jest jeden! Stanowisko to kompromituje jego autorów jako rządowych ekspertów – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Stanowisko Rady ds. COVID-19 – jak uzasadniają jego autorzy – ma na celu „poprawę funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Cztery wyodrębnione filary dotyczą: finansowania POZ, opieki koordynowanej, organizacji i prowadzenia Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej oraz regulację poradnictwa zdalnego. Z wymienionych podpunktów wynika m.in., że lekarz rodzinny, zanim podejmie decyzję o diagnostyce i leczeniu pacjenta będzie musiał się skonsultować z „koordynatorem”, że na lekarzu rodzinnym spocznie opieka nad pacjentami „wieczorynki” (całodobowa!!!) i że poradnictwo zdalne (coraz bardziej doceniane w najbardziej rozwiniętych krajach) ma być marginesem funkcjonowania POZ.

– Po pierwsze: nie wiadomo dlaczego i na czyje zlecenie zostało opracowane to stanowisko. Jego autorem jest prof. Jacek Różański, klinicysta, nefrolog, transplantolog z PAM. Osoba, która prawdopodobnie nigdy nie pracowała w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Nie zna więc specyfiki funkcjonowania POZ. Po drugie: stanowisko podpisał prof. Horban w imieniu Rady ds. COVID-19. Nie ma pod tym stanowiskiem podpisu żadnego innego jej przedstawiciela, co nas nie dziwi. Rada COVID-owa nie została przecież powołana do tego, aby wypowiadać się na temat funkcjonowania POZ. Po trzecie: dokument jest nie tyle stanowiskiem co zbiorem luźnych przemyśleń prof. Różańskiego, dotyczących niektórych tylko aspektów, a nie całości funkcjonowania POZ. Do tego bez jakiejkolwiek refleksji albo co gorsza bez znajomości rozwiązań, których próba implementacji do POZ skompromitowała się w przeszłości – vide zmuszenie lekarzy POZ do pełnienia opieki całodobowej przez Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego – podkreśla Bożena Janicka.

Co do finansowania POZ Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dodają, że na temat mieszanej formy finansowania istnieją i są powszechnie znane gotowe opracowania naukowe.

– Najwidoczniej prof. Różański dotąd z nimi się nie zapoznał. Słyszał za to zapewne coś na temat tzw. nadzoru ordynatorskiego nad placówkami POZ praktykującymi w sąsiedztwie szpitali powiatowych. Nadzór ten miał na celu głównie wymuszenia na lekarzach POZ, przed wystawieniem skierowania pacjenta do szpitala, uzyskiwanie wcześniejszej akceptacji dla tego skierowania od ordynatora oddziału. Jak dotąd nie opracowano standardu nadzoru, ani nie nadano mu ram prawnych – komentują lekarze PPOZ, którzy swój komentarz przesłali do Mateusza Morawieckiego.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze PPOZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31