Co nam da informatyzacja w ochronie zdrowia?

Bez tytułu
Informatyzacja w ochronie zdrowia to jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Zdrowia. Jak wdrażanie systemu ocenia BCC?
Łukasz Tokarski 2015-04-29 10:16


Informatyzacja w ochronie zdrowia to jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Zdrowia. Jak wdrażanie systemu ocenia BCC?

Informatyzacja w ochronie zdrowia to proces złożony i nie dotyczy tylko technologii informatycznych. Wymaga odpowiednich regulacji prawnych. Procedowany obecnie projekt nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dotyczy: wprowadzenia elektronicznej formy recepty (e-Recepty); zlecenia (e-Zlecenie); skierowania (e-Skierowanie) oraz rejestrów medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych,  a także przepisów dotyczących telemedycyny oraz informatyzacji publicznej służby krwi i  nadzoru nad krwiolecznictwem w ramach projektu e-Krew.

Na zmiany oczekują przedsiębiorcy - pisze BCC:

Realizowane zadania mają wpływ na rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności. Usprawnią szereg procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i planowaniem opieki zdrowotnej uwzględniających stan zasobów kadrowych i sprzętowych. W  tym roku, w fazę realizacyjną wejdzie m.in. system informatyczny Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, co umożliwi monitorowanie na poziomie hurtowym oraz detalicznym obrót lekami i uszczelni nadzór nad ich wywozem  poza granice Polski. Z kolei System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia umożliwi usługodawcom zgłoszenie informacji o posiadanych wyrobach medycznych, przede wszystkim sprzęcie medycznym do centralnego rejestru.
Decydujący wpływ na tempo zmian informatyzacji w ochronie zdrowia ma nowoczesna technologia. Wg szacunków do 2017 roku na informatyzację wydanych zostanie łącznie ponad 3 miliardy złotych. Jest to więc perspektywiczny rynek dla firm oferujących rozwiązania IT, w tym dla firm z sektora bezpieczeństwa IT.
Wzrasta zapotrzebowanie na wysokokwalifikowanych pracowników branży technologii informatycznych.  Ministerstwo  Zdrowia  dostrzega problem wynagradzania informatyków  zatrudnionych w działach IT ochrony zdrowia, o czym  świadczy wniosek MZ dot. rozporządzenia MPiPS w sprawie warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. Ich zarobki są znacznie niższe nie tylko w odniesieniu do ofert firm komercyjnych, ale także innych jednostek IT w administracji (np. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów).”

Zdaniem pracodawców na zmianach zyskają przede wszystkim pacjenci, bo systemu ułatwią im „poruszanie się”  w systemie ochrony zdrowia, poza tym pacjenci będą mieli lepszy dostęp do informacji o stanie zdrowia.

PDF

Zobacz także