Tag: "pilotaż"

34 artykułów

Kolejne województwo z dostępem do trombektomii mechanicznej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

KSO idzie przez Sejm jak burza

Zmiany korzystne dla pacjenta czy kolejna kompromitacja rządu? Podczas środowej debaty nad...

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej przedłużony

– Sieć onkologiczna wejdzie w życie najpóźniej od drugiego kwartału przyszłego roku –...

MZ rozszerza pilotaż sieci kardiologicznej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

MZ: Będzie pilotaż dot. wykrywania wad postawy u dzieci

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia programu pilotażowego badania...

Zmiany dot. programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Wzrost wynagrodzeń wymusza zmianę wyceny świadczeń

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Krajowa Sieć Kardiologiczna - nadzieją dla pacjentów

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu...

MZ: Od sierpnia Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego...

MZ planuje pilotaż w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego...

MZ: Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej rozszerzony o pięć województw

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej realizowany dotąd jedynie na Mazowszu, zostanie rozszerzony...

Lekarze POZ będą monitorować pacjentów po Covid-19 za pomocą opasek telemedycznych

Do publikacji skierowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w...

Profilaktyka 40 plus - mocne i słabe strony pilotażu

Gościem Medexpressu jest Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradczej świadczącej...

Trombektomia mechaniczna, czyli zator w relacjach neurologów i kardiologów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało 25 lutego br. stanowisko w sprawie leczenia...

Będzie pilotaż kompleksowych badań patomorfologicznych

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego...

NFZ: Zarządzenie dot. finansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o...

Ministerstwo Zdrowia podaje termin zakończenia pilotażu sieci onkologicznej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Nowo powołany komitet zajmie się monitorowaniem pilotażu w ramach sieci onkologicznej

Opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu...

NFZ: zmiany w pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację...

Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej z nowymi zadaniami

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Zarządzenie NFZ: Umowy o realizację pilotażu ws. żywienia kobiet w ciąży

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 2 września 2019 roku odnośnie umów o...

Projekt zarządzenia NFZ: przezcewnikowa trombektomia mechaniczna

Projekt zarządzenie przedstawiony przez prezesa NFZ zmienia zarządzenie odnośnie pilotażowego...

E-skierowanie receptą na kolejki do specjalistów?

E-skierowanie pozwoli na bardziej optymalne wykorzystywanie zasobów w ochronie zdrowia – mówił...

Centra Zdrowia Psychicznego
Zbigniew Król: Już zauważyliśmy zmniejszającą się liczbę hospitalizacji

Co piąty nastolatek ma problemy o podłożu psychicznym. Dlatego ważne jest, by przez odpowiednią...