Transplantacje: Będą nowe zasady ustalania kosztów związanych z pobieraniem komórek lub tkanek

Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2018, 12:32

przeszczepy Fot. Thinkstock
Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2018, 12:32

RCL opublikowało Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów.
Zmiana ma na celu uwzględnienie w przepisach pozycji kosztów, których dotychczas ono nie obejmowało, bez jednoczesnego podnoszenia pozostałych kosztów. Wprowadzono także zmiany w zakresie zwrotu kosztów za chybione wyjazdy i chybione pobrania dla zespołów transplantacyjnych — będą się odbywać bezpośrednio z płatnikami, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia i „Poltransplantem”, a nie jak do tej pory przez szpital dawcy. Pozostałe zmiany maj charakter zmian porządkowy.

Podstawową sprawą jaka jest rozwiązywana przedmiotową regulacją prawną jest dodanie kilku nowych pozycji kosztów osobowych czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek. Brak tych kosztów skutkuje niejasnościami, uznaniowością oraz różnorodnością interpretacji dotyczącą rozliczania kosztów pobrania, bądź odstąpienia od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości refundowania tych kosztów.

Drugą ważną kwestią jest wprowadzenie możliwości rozliczeń zwrotu kosztów za chybione wyjazdy i chybione pobrania dla zespołów transplantacyjnych bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjnym do spraw Transplantacji „Poltransplant”, a nie poprzez szpital dawcy jak to ma miejsce obecnie.

Oczekiwanym celem przedmiotowej regulacji prawnej jest zwiększenie liczby pobieranych komórek, tkanek i narządów oraz uproszczenie procedury rozliczeń za chybione wyjazdy i chybione pobrania.
Zmiana załącznika nr I do rozporządzenia — Koszty osobowe czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy, u którego stwierdzono zgon, w tym zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz koszty sali operacyjnej, polega na dodaniu kilku nowych pozycji odzwierciedlających następujące koszty:
a) kosmetyka po pobraniu jednego ścięgna,
b) pobrania łąkotki,
c) pobrania łąkotek z jednej kończyny,
d) protezowania kończyny po pobraniu łąkotek,
e) kosmetyki po pobraniu zastawek serca,
f) kwalifikacji dawcy,
g) przygotowania i sprzątania sali sekcyjnej/operacyjnej do pobrania tkanek od jednego dawcy,
h) koordynacji pobrania (analiza dokumentacji medycznej, badania laboratoryjne, kontakt z prokuraturą, policją, rozmowa z rodziną).
Brak ww. kosztów skutkuje niejasnościami, uznaniowością oraz różnorodnością interpretacji dotyczącą rozliczania kosztów pobrania, bądź odstąpienia od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości refundowania tych kosztów.
Projekt: TU
Źródło: RCL
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / transplantacja / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31