RPP: Wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-12-23 08:56

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym ogólnopolski program pt. „Bądź przy mnie - Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.

Program ułatwi możliwość wsparcia pacjenta przez osoby najbliższe oraz realizację prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej.

Składa się on z dwóch filarów:

1. „Porozmawiaj ze mną” - wsparcie szpitali w ułatwieniu komunikacji pacjent - rodzina poprzez bezpłatne udostępnienie 2 smartfonów (jeden na oddział intensywnej terapii i jeden na oddział „covidowy”) z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych, w celu umożliwienia wirtualnego kontaktu chorych z bliskimi;

2. „Podnieś mnie na duchu” - minimalizowanie ograniczeń w zakresie dostępu chorych do opieki duchowej sprawowanej przez kapelana, w tym wsparcie w zakresie środków ochrony indywidualnej dla kapelanów.

Celem programu jest zapewnienie, aby żaden chory na COVID-19 nie był samotny w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania i aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje.

Do udziału w programie zostały zaproszone wszystkie szpitale publiczne.

Informacje o programie znajdują się na stronie internetowej ptodm.org.pl.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także