Projekt rozporządzenia MZ

Wynagrodzenia ratowników

Medexpress

Opublikowano 06 marca 2020, 09:41

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 06 marca 2020, 09:41

Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34) stanowi realizację postanowień porozumień zawartych w dniach 24 września2018 r. oraz 9 października2019 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie kontynuacji na zasadach określonych w dotychczasowym rozporządzeniu średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych(SFWON) i Fundusz Emerytur Pomostowych przez:

  1. zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 kwietnia 2020 r. dla:
  1. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  2. ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,
  3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy,
  4. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:
  • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  • w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213);
  1. utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w lit. d.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla grup zawodowych wymienionych w pkt 1 powyżej będzie wyliczany wg. Współczynników korygujących na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia wejdzie ono w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Treść rozporządzenia TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / wynagrodzenia / zawody medyczne / ratownictwo medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31