Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie czynności sprawdzających

Medexpress

Opublikowano 15 stycznia 2020, 15:55

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 15 stycznia 2020, 15:55

Uzasadnienie

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie czynności sprawdzających w przedmiotowym zakresie jest wynikiem określenia przez prawodawcę trybu umożliwiającego uproszczoną weryfikację danych - art. 61w i art. 61x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami ustawy NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji stwierdzonego w wyniku analizy danych prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i uzyskania, w trybie niebędącym kontrolą, wyjaśnień i dokumentów od świadczeniodawcy, osoby uprawnionej oraz od apteki. Po dokonaniu weryfikacji tych wyjaśnień i dokumentów, w przypadku, gdy ustalony stan faktyczny nie będzie budził wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją umowy lub realizacją uprawnień
i obowiązków wynikających z ww. przepisów, NFZ jest obowiązany do zastosowania sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub z przepisami ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.). W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyjaśnień i analizy dokumentów sprawa nie zostanie wyjaśniona - NFZ może przeprowadzić w ww. podmiotach kontrolę.

Przedmiotowe zarządzenie reguluje kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ związanych
z przeprowadzaniem czynności sprawdzających.

Treść zarządzenia TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31