Zarządzenie: Zmiany w regulaminie organizacyjnym MZ

Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2019, 08:00

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2019, 08:00

Zgodnie ze zmianą zarządzenia, do podstawowych zadań Departamentu Oceny Inwestycji należy m.in.:

  • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji właściwej Instytucji w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych dla alokacji przeznaczonej na ochronę zdrowia, z wyłączeniem obsługi prawnej i kontroli,
  • pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych,
  • programowanie i koordynowanie wykorzystania środków europejskich oraz innych środków zagranicznych w zakresie sektora zdrowie, w tym proponowanie obszarów wsparcia, koordynowanie wdrożenia wymagań wstępnych oraz obsługa komitetu odpowiedzialnego za koordynację wykorzystania tych środków, a także ewaluacja wykorzystania tych środków,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem należności budżetowych w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu,
  • koordynowanie spraw związanych z projektami programów i zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa część 46 – zdrowie.

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad realizacją zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz. U.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / zarządzenie ministra zdrowia / regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30