Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Medycyna laboratoryjna: nowe przepisy dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 stycznia 2023 08:12

Medycyna laboratoryjna: nowe przepisy dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego.

Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez, osoby o których mowa w art. 5 ustawy tj.: techników analityki medycznej, osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna i osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć naukowych. Projektowane przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, a także formy samokształcenia umożliwiające realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór karty rozwoju zawodowego dla osób, o których mowa w art. 5 ustawy. Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia określono liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, wraz ze wskazaniem dokument, który potwierdza zrealizowanie danej formy.

Dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach form ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w § 3 pkt 1–6 rozporządzenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.