Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

MZ powołuje zespół ds. opracowania standardu kształcenia ratowników medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 września 2022 12:50

MZ powołuje zespół ds. opracowania standardu kształcenia ratowników medycznych - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ przekazano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Edyta Gadomska, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – dr Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

b) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,

c) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych,

d) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

e) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

f) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Sekretarz – Tobiasz Janus, główny specjalista w Wydziale Kształcenia w Zawodach Medycznych Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157 i 1742) w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, w szczególności:

1) przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy;

2) przedstawienie propozycji efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na studiach drugiego stopnia;

3) określenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia;

4) wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także