Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
OIL w Szczecinie

Ważny wyrok w sprawie stawek ubezpieczeniowych dla lekarzy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 kwietnia 2023 14:07

Ważny wyrok w sprawie stawek ubezpieczeniowych dla lekarzy - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
- To przełomowy wyrok dla wszystkich lekarzy po stażu. Krok w kierunku jednolitej linii orzeczniczej, przełamującej dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego wobec lekarzy i lekarzy dentystów zakładających działalność gospodarczą po zakończeniu stażu podyplomowego – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Wyrok zapadł w drugiej połowie marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Kancelaria Lizak, Stankiewicz, Królikowski s.c. reprezentowana przez apl. adw. Emilię Gorzałczyńską w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy.

Jak zaznaczają prawnicy współpracujący z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie wyrok ten jest dowodem na to, że warto jest zgłaszać swoje wątpliwości i walczyć o swoje prawa.

- Temat ten wydawał się od początku ciekawym casusem i sprawą wymagającą dokładnego wyjaśnienia. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie dokładnie wsłuchuje się we wszelkie głosy naszych lekarzy, a współpraca z najlepszymi prawnikami gwarantuje profesjonalną i uczciwą opinię. W tym przypadku nasi eksperci stwierdzili, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia sądowego – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Przełomowy wyrok stanowi, iż do lekarzy, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy, znajduje zastosowanie art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- Niniejszy przepis przyznaje lekarzom w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia tzw. stawkę preferencyjną. Dotychczas ZUS nie przyznawał lekarzom preferencyjnej stawki, wskazując, że nie przysługuje ona osobom, które wykonują̨ działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego odbywały uprzednio staż podyplomowy – mówi mec. Emilia Gorzałczyńska, reprezentująca Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie,

Pomimo skierowania do ZUS wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w którym lekarze wskazują, że czynności, które będą wykonywać na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stażu podyplomowego, ZUS wydawał decyzję uznającą za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku. W związku z tym wystąpiono z odwołaniem od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który na skutek powyższego zmienił decyzję ZUS uznając ze prawidłowe stanowisko lekarza przedstawione we wniosku.

Źródło: OIL w Szczecinie

Tematy

Michał Bulsa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także