Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Wiosenny nabór na specjalizacje: 2558 wolnych miejsc rezydenckich

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 kwietnia 2023 12:37

Wiosenny nabór na specjalizacje: 2558 wolnych miejsc rezydenckich - Obrazek nagłówka
Opublikowano wyniki pierwszego etapu wiosennego naboru na specjalizacje.

Jak podaje CMKP, w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne łącznie złożono 3339 wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 2517 osób zostało zakwalifikowanych na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 1620 w ramach rezydentury i 897 w trybie pozarezydenckim. W tym postępowaniu było 4 178 miejsc w trybie rezydenckim - dwa razy więcej niż w ubiegłorocznym postępowaniu kwalifikacyjnym - i 10 808 w trybie pozarezedenckim, co oznacza, że 2558 miejsc rezydenckich zostało wolnych.

W całej wiosennej rekrutacji rok temu przyznano 1028 rezydentur, czyli blisko 600 mniej. W porównaniu z 2015 rokiem liczba lekarzy rezydentów wzrosła o ponad 6,2 tys. Teraz w trakcie specjalizacji jest blisko 27 tysięcy lekarzy.

Dziś w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji. Lekarz ma 10 dni od dnia ich publikacji, tj. do 16 kwietnia 2023 r. na to, by potwierdzić za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Jeśli tego nie potwierdzi, będzie to oznaczało, że odstępuje od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwalnia przyznane miejsce specjalizacyjne.

Lekarz, który nie potwierdzi przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu etapu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK. Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, czyli do 28 kwietnia 2023 r. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Lekarzy, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku tego wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać nowe programy szkolenia. Treść programów można znaleźć na stronie CMKP. Każdy lekarz i lekarz dentysta kierowany przez wojewodę do jednostki akredytowanej od wiosny 2023 będzie miał załączony do Elektronicznej Karty Specjalizacji (EKS) obowiązujący go nowy program szkolenia specjalizacyjnego.

Programy były opracowane przez zespoły ekspertów powołane – odrębnie dla każdej dziedziny – przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewodniczącymi zespołów byli konsultanci krajowi w danej dziedzinie medycyny. W skład zespołu w każdej specjalizacji wchodzili przedstawiciele: Naczelnej Rady Lekarskiej, konsultanta krajowego, towarzystw naukowych z danej dziedziny i jeden przedstawiciel CMKP.

Źródło: CMKP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także