Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zdarzenia medyczne - wszystko, co musisz wiedzieć

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 czerwca 2021 10:22

Zdarzenia medyczne - wszystko, co musisz wiedzieć - Obrazek nagłówka
Już od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowe raportowanie zdarzeń medycznych. Dotyczy to każdego usługodawcy realizującego świadczenia zdrowotne - w tym dentystów i fizjoterapeutów. Jak się na to przygotować?

Czym jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne jest świadczeniem zdrowotnym informującym o procedurach medycznych wykonywanych przez podmiot leczniczy. Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczenia zdrowotne to działania mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia wynikające z procesu leczenia bądź odrębnych przepisów, określających sposób udzielania leczenia.

System P1 - podstawowe informacje

System P1 to skrót od “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Głównym celem Systemu P1 jest zbudowanie elektronicznej platformy usług medycznych, która umożliwia:

 • gromadzenie,
 • analizę,
 • udostępnianie zasobów cyfrowych.

To właśnie w Systemie P1 będą znajdować się informacje o zdarzeniach medycznych.

System P1 to kolejny etap cyfryzacji

Wprowadzenie w życie Systemu P1 ma na celu usprawnienie procesów związanych z jakością i realizacją świadczeń zdrowotnych. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty lecznicze będą mogły wymieniać się informacjami zawartymi w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dostęp do danych pacjenta jest udogodnieniem, zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Wszystkie informacje o świadczeniach zdrowotnych będą odtąd dostępne w jednym miejscu, więc przepływ informacji między specjalistami i placówkami medycznymi będzie usprawniony, a sama jakość obsługi pacjenta również wzrośnie.

Jakie dane będą przekazywane do Systemu P1?

Do Systemu P1 będą przekazywane informacje dotyczące zdarzenia medycznego. Do przetwarzanych danych należą:

 • dane usługodawcy,
 • dane usługobiorcy,
 • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
 • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego,
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym,
 • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Należy pamiętać, że informacje o zdarzeniu medycznym powinny zostać zaraportowane do Systemu P1 maksymalnie w ciągu 2 dni od czasu zakończenia świadczenia.

Raportowanie zdarzeń medycznych w Medfile EDM

Za pomocą oprogramowania gabinetowego Medfile EDM bezpłatnie zaraportujesz zdarzenie medyczne do systemu P1 i jednocześnie zarejestrujesz pliki w Repozytorium (banku danych medycznych). Raportowanie zdarzeń medycznych jest dostępne w każdym pakiecie Medfile EDM, dzięki temu każdy użytkownik naszego oprogramowania spełni swój ustawowy obowiązek.

Jak przygotować się do raportowania zdarzeń medycznych?

Aby zacząć raportowanie zdarzeń medycznych w Medfile EDM należy określić wykonywany zawód medyczny, czy wizyta jest refundowana oraz domyślny typ wizyty, który zostaje wysłany do Systemu P1 jako jeden z elementów zdarzenia medycznego. Określ typ wizyty, a on automatycznie doda się jako element wizyty i tym samym przyspieszysz raportowanie zdarzenia medycznego.

Wymiana danych w EDM

Od 1 lipca 2021 r. będzie możliwa również wymiana informacji zawartych w EDM między podmiotami leczniczymi. Dzięki temu pacjent będzie mógł na przykład kontynuować leczenie u innego specjalisty bez potrzeby przedstawiania wszystkich wyników badań czy karty pacjenta - wszystko bowiem będzie dostępne w scentralizowanej bazie danych.

Wymiana danych za pośrednictwem EDM dotyczy m.in. takich informacji jak:

 • rozpoznanie problemu zdrowotnego,
 • dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
 • kartoteka medyczna pacjenta,
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 • opis badań diagnostycznych,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego.

Projekt e-Zdrowie w praktyce

Wymiana danych między placówkami medycznymi będzie służyć również analizie chorób przewlekłych, takich jak np. cukrzyca. W przyszłości dzięki zebranym i scentralizowanym informacjom będzie można przyspieszyć proces diagnostyczny.

Wszystkie działania mające na celu cyfryzację polskiej służby zdrowia są częścią projektu e-Zdrowie. To właśnie dzięki wdrożonym rozwiązaniom, takim jak e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania, Internetowe Konto Pacjenta czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna możemy obserwować zmiany, jakie zachodzą w polskim systemie ochrony zdrowia.

Kolejnym etapem będzie m.in. możliwość rejestracji online i zamawiania e-Recept za pomocą Internetowego Konta Pacjenta oraz stworzenie oprogramowania do usług telemedycznych w ramach NFZ.

Rafał Piszczek

CEO Medfile S.A.

Specjalista w zakresie cyfryzacji służby zdrowia oraz badań klinicznych. Od 20 lat wdraża i rozwija aplikacje wspierające rozwój medycyny (elektroniczna dokumentacja medyczna i telemedycyna). Autor publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Od kilkunastu lat współpracuje z kluczowymi światowymi koncernami farmaceutycznymi (m.in. Amgen, Novartis, Pfizer, Mabion) w zakresie zarządzania polskimi i międzynarodowymi programami badawczymi, market research dla celów wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz wdrażania rozwiązań IT. Pomysłodawca i twórca innowacyjnych aplikacji służących do zarządzania badaniami oraz prowadzenia rejestrów medycznych (m.in. eCrf.biz.pl™, cati-system.pl™, Medfile.pl™). W roku 2012 został uhonorowany tytułem Człowieka Roku w kategorii Biznes w Rybniku.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także