ZUS: Blisko 200 mln zł wstrzymanych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich

Siedziba ZUS przy ulicy Szamockiej w Warszawie
Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta
W 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 584,1 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
Medexpress 2016-02-17 09:01

Po kontroli wydano 24,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 15,2 mln zł.

Jak poinformował ZUS, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł do ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do grudnia 2015 r. obniżono wypłaty o 175,3 mln zł dla 220,5 tys. osób.

WARTO PRZECZYTAĆ

E-zwolnienia coraz bliżej

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w ostatnich trzech miesiącach 2015 r. wyniosła niemal 47,7 mln zł, a w całym 2015 r. - 195,8 mln zł.

Źródło: zus.pl

PDF

Zobacz także