AOTMiT: Czym zajmie Rada Przejrzystości w lipcu?

Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 lipca.
Medexpress 2020-06-17 12:21

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 27/2020 6 LIPCA 2020 ROKU

1. Mylotarg (gemtuzumabum ozogamicinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego ”Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-10 C92.0)„
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Vizimpro (dacomitinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie:w ramach programu lekowego ”Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)„
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Silodosin Recordati (silodosinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego ”Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn„
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Vyxeos liposomowy (daunorubicyna/cytarabina) - WARUNKOWO
Wskazanie: u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (ang. therapy-related acute myeloid leukaemia, t-AML) lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (ang. acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes, AML-MRC)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Bedrolite, CBD 9% + THC <1% - WARUNKOWO
Wskazanie: padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge”a-Webera
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
6. 1) „Program badania wzroku dla uczniów szkół podstawowych Gminy Nowogard na lata 2020-2022”
2) „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów szkół podstawowych Gminy Nowogard na lata 2020-2022”
3) „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Nowogard na lata 2020-2022”
4) „Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2020-2022”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 28/2020 13 LIPCA 2020 ROKU

1. Alunbrig (brigatinibum) - WARUNKOWO
Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Ilumetri (tyldrakizumab) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Praluent (alirocumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo – naczyniowego”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. 1) „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023”
2) „Program profilaktyki wad postawy »Trzymaj się prosto« w mieście Tychy”
3) „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 29/2020 20 LIPCA 2020 ROKU

1. Aimovig (erenumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Lorviqua (lorlatinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecnością rearanżacji genu kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK, ang. anaplastic lymphoma kinase), u których doszło do progresji choroby”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Quinsair (levofloxacinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Betaferon (interferon beta-1b) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutami”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. TYR Anamix Junior, TYR Anamix Junior LQ, TYR Anamix Infant- WARUNKOWO
Wskazanie: tyrozynemia typu I, tyrozynemia typu II
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 30/2020 27 LIPCA 2020 ROKU

1. Nerlynx (neratinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pooperacyjne raka piersi neratynibem
(ICD-10 C50)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Dupixent (dupilumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Zasadność połączenia programów lekowych B.15. i B.94. o tej samej nazwie „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)” oraz wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie powyższych programów - WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
4. „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych”
5. „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa”

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także