Prezes KRDL

Apel do diagnostów w sprawie COVID-19

Medexpress

Opublikowano 09 marca 2020, 15:35

Medexpress

Opublikowano 09 marca 2020, 15:35

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego wystąpieniem COVID-19 apeluję do diagnostów laboratoryjnych pracujących we wszystkich typach medycznych laboratoriów diagnostycznych o:

  • Ścisłe przestrzeganie procedur epidemiologiczno- sanitarnych w szczególności rekomendacji oraz zaleceń Konsultantów Krajowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zagrożenia epidemiologicznego na wszystkich stanowiskach pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
  • Bieżące zapoznawanie się z komunikatami publikowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dostępnych na stronach internetowych.
  • Aktualizację wiedzy o wykazie laboratoriów wykonujących całodobowo badania w kierunku SARS-CoV-2 w Państwa województwach.
  • Nieuczestniczenie w najbliższym czasie w stacjonarnych formach: kursów, posiedzeń szkoleniowych, konferencji i spotkań kierowanych do kadr medycznych, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Udział w kursach i innych formach kształcenia diagnostów laboratoryjnych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Alina Niewiadomska

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych / kidl / Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych / koronawirus / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31