Bezpieczeństwo pacjenta najwyższym priorytetem RPP

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-11-27 08:54

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec informuje, że zapewnienie bezpiecznych warunków leczenia pacjentów to nieodzowny element właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dotyczy to w szczególności szpitali, w których udziela się świadczeń o podwyższonym ryzyku. Przebywający w nich pacjenci, znajdujący się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, często są niesamodzielni, wymagają należytej opieki personelu medycznego i odpowiedniego nadzoru.

Jest to tym ważniejsze w czasie szczególnych obostrzeń sanitarnych, związanych z epidemią i opieką nad pacjentami z COVID-19. Epidemia to trudny czas dla wszystkich, również szpitali, mierzących się z różnego rodzaju przeciwnościami i problemami. Występujące trudności i szczególna sytuacja, w tym kadrowa, nie mogą być jednak usprawiedliwieniem braku przestrzegania zasad bezpieczeństwa i właściwej opieki nad pacjentami.

W interesie nas wszystkich, a szczególności pacjentów jest identyfikowanie nieprawidłowości oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Każda osoba, która uważa że była świadkiem naruszenia praw pacjenta lub naruszenie to dotyczyło jego osoby może swoje zastrzeżenia przedstawić Rzecznikowi Praw Pacjenta, który zbada sprawę. Można ją zgłosić kontaktując się z bezpłatną Telefoniczną Informacją Pacjenta 800 190 590 (prefiks 2), lub wchodząc na stronę https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt

Rzecznik Praw Pacjenta, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, może rozpatrzyć sprawę bez ujawniania żadnych danych osoby zgłaszającej potencjalne nieprawidłowości.

Osoby, które w dobrej wierze i trosce o innych pacjentów decydują się poinformować o określonych nieprawidłowościach, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji takiego działania.

Każde zgłoszenie zostanie wnikliwie przeanalizowane.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także